eGovFlow en Skryv winnen raamovereenkomst - De Digitale Dienstenmotor

eGovFlow heeft samen met Skryv de raamovereenkomst Digitale Dienstenmotor van VERA en eGov Oost-Vlaanderen gewonnen.
Terug naar overzicht

eGovFlow werd samen met partner Skryv de raamovereenkomst Digitale Dienstenmotor van VERA en eGov Oost-Vlaanderen toegewezen, na een weloverwogen keuzeproces en -beslissing.

Lees verderop waarom deze raamovereenkomst en onze oplossing gerust als een logische (r)evolutie mogen beschouwd worden.

De raamovereenkomst “Digitale Dienstenmotor” van VERA en eGov Oost-Vlaanderen voorziet in een shared self-service systeem, waarin besturen (individueel of begeleid) eigen processen kunnen automatiseren. Dit kan puur door uw proces te analyseren, logisch te beschrijven en dan te configureren, zonder te programmeren (no code platform)! Het systeem biedt een oplossing voor vele op vandaag nog niet gedigitaliseerde of suboptimaal gedigitaliseerde processen, zoals tal van ondernemingsloketprocessen (bv. terrasvergunningen), premies & subsidies, ...

Er is ook voorzien dat de aangemaakte processen kunnen gedeeld worden over alle gebruikers van het platform in een procesbibliotheek, zodat slechts 1 bestuur het warm water hoeft uit te vinden. Pluk een proces uit de bibliotheek, pas aan naar uw bestuur et voilà… een werkend geautomatiseerd proces (vandaar: shared self service). VERA en eGov Oost-Vlaanderen voorzien trouwens zelf in budgetten voor een reeks gepredefinieerde procestypes, dus u start niet van nul.

Naast de u volledig ontzorgende full service modules voor de dienst Burgerzaken krijgt eGovFlow op deze wijze meteen een bredere toepassing in lokale overheden via een shared self service system, dat we Do It Yourself hebben gedoopt.

In de toekomst zullen we trouwens nog andere full service domeinmodules dan Burgerzaken voor jullie bouwen.

Aan u de keuze om zelf uw processen te configureren, te gaan shoppen in de gedeelde procesbibliotheek, te kiezen voor full service domeinmodules of een combinatie te maken van al deze mogelijkheden!

Ook niet-gemeenten, zoals ocmw’s, hulpverleningszones, intercommunales en provincies kunnen nu trouwens aan de slag met eGovFlow!

Klik hier voor meer toelichting over de raamovereenkomst of contacteer ons via info@egovflow.be

Door eGovFlow-team